/ 

Ο Σύλλογος

Λίγα λόγια για την ίδρυση του Συλλόγου

Όταν μια γιορτή μετατρέπεται σε θεσμό, όπως συμβαίνει με τη γιορτή ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ,  τότε μαζί με τις οργανωτικές ανάγκες αυξάνεται και η υπευθυνότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συγχωριανών και των επισκεπτών γενικότερα.

Ένας λόγος λοιπόν για την ίδρυση του Συλλόγου ήταν η διασφάλιση της πραγματοποίησης της γιορτής με επάρκεια και ποιότητα.

Με το πέρασμα των χρόνων, γίνεται όλο και πιο αισθητή η απώλεια της ιστορικής μνήμης σε ότι αφορά το χωριό μας. Το πλούσιο λαογραφικό στοιχείο του χωριού – ήθη, έθιμα αλλά και αντικείμενα που είναι συνδεδεμένα με την καθημερινή ζωή, τη βιοπάλη και την ιστορία του χωριού – τείνει να εξαφανιστεί.

Ο δεύτερος λόγος λοιπόν της ίδρυσης του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης είναι η αναζήτηση και η προβολή της ιστορίας, της λαογραφίας και  των εθίμων του χωριού.

Τέλος, η συνεχής επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας και η ανάγκη προστασίας του υπήρξε ένας ακόμη σημαντικός λόγος για την ίδρυση του Συλλόγου.

Διαβάστε επίσης:

 

Η σύνθεση του Δ.Σ.

  • Αποστολόπουλος Κώστας
  • Αποστολόπουλος Νίκος
  • Γεωργουδάκης Φώτιος
  • Σταμούτσος Ιωάννης
  • Μπουρμπουλας Περικλής
  • Μπούρμπουλα Κωνσταντίνα
  • Χαλάτση Αθανασία

 

Καταστατικό Συλλόγου

Αίτηση Εγγραφής