/ 

Εκδηλώσεις & Δράσεις

Γιορτή του καλαμποκιού

Ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 σχεδόν αυθόρμητα, σύντομα όμως απέκτησε χαρακτηριστικά θεσμού.

Είναι μια γιορτή που αγκαλιάστηκε ζεστά από τους συγχωριανούς μας αλλά και από την ευρύτερη κοινωνία.

Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο.

Οφείλεται στα ίδια τα χαρακτηριστικά ποιοτικά γνωρίσματα της γιορτής.

Κατ΄ αρχάς, στην αυθεντικότητά της και την έντονη παρουσία του λαϊκού στοιχείου. Δηλαδή στην επιλογή μας: η όλη διαδικασία και το περιεχόμενο της γιορτής να αποτελούν γνήσια λαϊκή έκφραση.

Δεύτερον, οφείλεται στον εθελοντισμό και την ευρεία συμμετοχή που κυριαρχεί σε όλες τις φάσεις της πραγματοποίησής της. Από την καλλιέργεια, το μάζεμα και το ψήσιμο του καλαμποκιού μέχρι την παρασκευή και προσφορά των εδεσμάτων.

Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το ίδιο το θέμα της γιορτής: το καλαμπόκι. Δηλαδή, το αγροτικό προϊόν το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο καθημερινής βιοπάλης για γενιές και γενιές συγχωριανών μας και επομένως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του χωριού.